Φυσικά Πρόσωπα

Πολιτικοί Μηχανικοί και Αγρ. Τοπογράφοι Μηχανικοί

Μεσσήνη Σοφία, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ
Σούνδια Κωνσταντίνα, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ
Γεωργάκη Μαρία , Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ
Φανδρίδη Αντωνία, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ
Πολίτη Βασίλω , Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
Κούρτης Άγγελος, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
Κέκυζα Ελινα, , Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ

Μηχανικοί T.E.

Δεληγιάννης Ιωάννης, Μηχανικός Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας Τ.Ε., M.Sc Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων
Θειακός Γεώργιος, Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος T.E.
Μαχαλιώτη Ανδρομάχη, Μηχανικός Έργων Υποδομής Τ.Ε.

Λοιπό Προσωπικό

Τσεσμελή Αικατερίνη - Μαρία, Δασοπόνος
Τριανταφυλλίδης Μιχάλης , Γεωγράφος

Εταιρίες

ΓΑΙΑ ΙΑΠΕΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΘΕΩΡΗΜΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.
ΜΕΑΣ - Π. ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε. ΔΙΓΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.
ΠΕΤΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Π.Ε.
ΡΟΪΚΟΣ Α.Ε.
GET Ε.Π.Ε.