Η εταιρεία ΛΥΣΕΙΣ ΓΕΩΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ι.Κ.Ε. είναι τεχνική εταιρεία και έχει έδρα στην πόλη της Λευκάδος. Ιδρύθηκε το 2013 ως συνέχεια του τεχνικού γραφείου μελετών «Διονύσης Μεσσήνης» το οποίο ιδρύθηκε το 1981.

Η εταιρεία αποτελείται από το Διαχειριστή της εταιρείας  Διονύσιο Μεσσήνη Διπλ. Πολ. Μηχανικό ΕΜΠ (1978) και το Μέλος Βασιλική – Νεφέλη Μεσσήνη Πτυχιούχο Γεωγράφο Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Η εταιρεία διαθέτει υποκατάστημα στην Αγία Παρασκευή της Αττικής.

Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001/2008 με το υπ’ αριθ. 5344Α/2015 Σ.Δ.Π. της EQA HELLAS S.A.

Ο Διονύσιος Μεσσήνης είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), του συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας, της Ελληνικής Εταιρείας Χρηστών GIS, του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων και του Διεθνούς Συμβουλίου Τοποθεσιών και Μνημείων (ICOMOS).

Είναι πιστοποιημένος Εσωτερικός Επιθεωρητής στη Διασφάλιση ποιότητας (Quality Assurance) και σε θέματα Project Management και Διαχείρισης Έργων με χρήση του λογισμικού MS Project από το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ. Έχει εκπονήσει και συντονίσει πληθώρα Τοπογραφικών Μελετών όπως Πράξεις Εφαρμογής, Επίγειες και Φωτογραμμετρικές Αποτυπώσεις Εθνικού Κτηματολογίου, Κτηματογραφήσεις, Πράξεις αναλογισμού, Υδραυλικές Μελέτες, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS), μελέτες οδοποιίας όλων των σταδίων (Αναγνωριστική, Προμελέτη, Οριστική κλπ), Οδικής Ασφάλειας, Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης και ΣΑΥ -ΦΑΥ.

Σε ιδιωτικό επίπεδο έχει εκπονήσει δεκάδες μελέτες Κατοικιών, Καταστημάτων, Τουριστικών Επιπλωμένων Διαμερισμάτων και Ξενοδοχειακών μονάδων. Αντιστοίχως, έχει εκπονήσει στατικές και υδραυλικές μελέτες όπως και μελέτες θερμομόνωσης, πυροπροστασίας και δεκάδες μελέτες ένταξης αυθαιρέτων στο ν. 4178.